Behandeling
Kan men kanker behandelen?

Er zijn vele opties beschikbaar voor de behandeling van kanker bij dieren. Elk kankertype vraagt een individuele aanpak en de uiteindelijke behandeling kan een combinatie van verschillende behandelmethoden inhouden.

Zo kan men chirurgie en/of bestralingstherapie inzetten om lokale tumorcontrole te bekomen. De eerste verwijdert de tumor door hem uit te snijden, de tweede onderdrukt kankercellen in de omgevende weefsels door radioactieve of ioniserende stralen te gebruiken.

Voor tumoren die uitgezaaid zijn, kunnen al dan niet combinaties van chemo-en immunotherapie gebruikt worden. Chemotherapie gebruikt sterke chemicaliën om tumorcellen te doden, immunotherapie doodt kankercellen door het immuunsysteem tegen de kankercellen te activeren.

Hieronder vindt u een algemeen overzicht terug van de meest courante behandelingsopties. In de sectie “Tumortypes”, kunt u uitgebreidere behandelingsopties per tumortype terugvinden.

Chirurgie
Chemotherapie
Radiotherapie
Immunotherapie
Elektrochemotherapie
Fotodynamische therapie
Cryotherapie
Ondersteuning
Klinische studies