Ondersteuning

Bij de behandeling van uw huisdier moet men steeds een zo hoog mogelijke levenskwaliteit trachten te bekomen. Dit houdt in dat men de levenskwaliteit behoudt door de neveneffecten van de behandeling te beperken evenals ongemak of pijn die voortkomt uit tumorgroei en/of de behandeling zelf.

Voor een gebrek aan eetlust bestaan er eetlustopwekkers. Daarnaast moet men steeds het dieet aanpassen aan het huisdier zelf (vb rekening houden met andere aandoeningen zoals nierproblemen) en een compleet en gebalanceerd dieet bieden.

De kanker zelf, maar ook de behandeling tegen kanker kan (tijdelijk) pijn veroorzaken en kunnen meer dan 1 type pijnstiller vereisen. Uitgebreide richtlijnen werden opgesteld om zo correct mogelijk aan pijn management te kunnen doen (AAHA/AAFP pijnrichtlijnen).

Men kan ook kiezen om de kanker niet te willen behandelen, in het bijzonder wanneer er geen genezing mogelijk is. Dit houdt palliatieve zorg in, waarbij de nadruk wordt gelegd op een zo hoog mogelijke levenskwaliteit.

Het comfort en levenskwaliteit van uw huisdier kunnen verbeterd worden via pijn management, correcte voeding en symptomatische ondersteuning.

Meer over dit onderwerp