Omgaan met pijn
Is pijn aanwezig?

Waarschijnlijk is pijn een onderschat probleem bij honden met kanker. Het herkennen van pijn is immers afhankelijk van vele factoren. Zo kan het enerzijds door de persoonlijkheid van de hond moeilijk zijn om de pijn te herkennen, al dan niet omdat hij deze verbergt. Anderzijds is niet iedere dierenarts en eigenaar even bedreven in het beoordelen van pijn of het toepassen van pijnstilling. Verder is het bekend dat sommige tumortypes pijnlijk zijn, maar van andere is dit nog niet geweten.

Deze factoren kunnen leiden tot een suboptimale aanpak van de pijn die de hond kan ervaren, welke diens levenskwaliteit beïnvloedt en kan leiden tot verdere lichamelijke gevolgen.

Daarom moet elk geval op zich beoordeeld worden: welke is de ernst en duur van de pijn, welke is het betrokken tumortype, welke zorgen kan de eigenaar toedienen, heeft de hond andere aandoeningen waarmee rekening gehouden moet worden, wat kan de eigenaar financieel aan, welke is de verwachte duur van de behandeling en prognose.Referenties
  1. Lascelles BD. Supportive Care for the Cancer Patient. Withrow and MacEwen's Small Animal Clinical Oncology, 5th edition,Chapter 15 Withrow (p 245).
  2. Colorado State University Canine Chronic Pain Scale.
  3. AAHA/AAFP pijnrichtlijnen.
  4. Matthews K and Kronen PW et al. Guidelines for recognition, assessment and treatment of pain: WSAVA Global Pain Council members. Journal of Small Animal Practice 2014 Jun;55(6):E10-68.