Elektrochemotherapie

Sommige tumoren lenen zich tot de behandeling met elektroporatie of elektrochemotherapie. Hierbij worden de tumoren ofwel lokaal ingespoten met een bepaalde chemotherapie (carboplatin of bleomycine) of soms ook gewoon intraveneus bij de patiënt toegediend. Deze chemomoleculen geraken op een normale manier niet in de tumorcelen binnen. Daarom wordt met een sonde een elektrische stroom gezet op de tumor. Deze stroomstoot is qua sterkte vergelijkbaar met schrikdraad. Hiervoor wordt het dier uiteraard onder narcose gebracht. Door deze stroomstoot gaat de celwand tijdelijk open en kan de chemomolecule massaal naar binnen om daar de tumorcel af te doden. Het is een techniek die zowel bij mens als dier in toenemende mate ingang vindt. Meestal gaat het om 2 sessies met 1-2 weken tussenin.

Deze techniek kan typisch worden toegepast bij moeilijk verwijderbare huidtumoren, zoals sommige mastceltumoren, plaveiselcelcarcinomas, melanoma’s bij het paard.

Waar kan ik terecht voor elektrochemotherapie?