Klinische studies

Dit houdt de toegang van uw huisdier in aan behandelingen die nog niet op de markt zijn en waar men onderzoek naar verricht (zie 'Klinische studies').