Chirurgie

Chirurgie is de meest toegepaste behandeling bij een lokale tumor die volledig kan worden weggenomen. Als de tumor via chirurgie volledig te verwijderen is met een aanvaardbare last voor de patiënt, dan is chirurgie steeds de beste behandelingskeuze.

Het doel van chirurgie is het bekomen van wijde marges in alle richtingen die de tumor omgeven opdat men zeker al het kankerweefsel heeft verwijderd. Afhankelijk van het tumortype zullen wijdere marges moeten bekomen worden: hoe agressiever de tumor of hoe meer de tumor in de omgeving infiltreert, hoe wijder de marges.

De 3 mastceltumoren worden omringd door de kleine cirkel, de grote cirkel geeft de marge aan nodig om de tumor volledig te kunnen verwijderen

Voor een goede tumorchirurgie wordt de patiënt onder narcose gebracht en wordt de tumor volgens de regels van de kunst weggesneden. Indien niet de gehele tumor kan verwijderd worden, zou dit de tumor theoretisch wel gevoeliger maken voor andere behandelingen zoals chemotherapie, bestralingstherapie en immunotherapie.

Als de tumor terugkeert, dan is deze vaak moeilijker te verwijderen dan de eerste keer vanwege een grotere betrokkenheid van de normale weefsels en een vervorming van de weefsels door littekenweefsel.

Alle uitgesneden tumoren zouden histopathologisch moeten onderzocht worden enerzijds om het juiste tumortype te kennen, anderzijds om na te gaan of voldoende weefsel werd weggesneden om de volledige tumor verwijderd te hebben.

  • Het juiste tumortype kennen is van belang om te weten hoe het verdere vervolg kan zijn : is het probleem volledig opgelost (bvb. bij een goedaardige tumor)? Of is het een kwaadaardige tumor met een hoge kans op terugkomen? en alle vormen ertussen. Het kennen van het juiste tumortype leert ook of het mogelijk of zinvol is om nog een nabehandeling (chemotherapie, bestraling, immunotherapie) te doen. Men zegt wel eens: “als het zinvol is om een tumor weg te nemen, dan is het ook zinvol om deze in te sturen voor verder onderzoek”.
  • Indien onvolledige marges bekomen werden kan men
    • of de tumor van nabij opvolgen (als het tumortype zich leent tot het opnieuw lokaal verwijderen bij herval). Het lijkt een vreemde aanpak, maar van sommige tumoren is bekend dat de overgebleven tumorcellen door de eigen afweer gedood worden;
    • of onmiddellijk een nieuwe operatie uitvoeren met wijdere marges rond de chirurgische insnijding;
    • nabehandelen met chemotherapie. Dit is zinvol voor de tumoren waarvan bekend is dat ze reageren op een bepaalde chemotherapie;
    • of nabestralen.