Klinische studies
Hoe kan ik een lopende klinische studie vinden?

Via de onderstaande zoekfunctie, kan u gericht zoeken naar klinische studies waarvoor uw hond in aanmerking kan komen. Vink hiervoor -indien gekend- het tumortype van uw hond aan (“Selecteer tumortype”) en de landen (“Selecteer locatie”) waarvoor u wil weten of er klinische studies rond dit tumortype lopen.

Hierna verschijnt een oplijsting van studies waarvoor uw hond mogelijks in aanmerking komt om deel te nemen. De weergegeven informatie per klinische studie is beperkt tot

  • Het behandelingscentrum waar u terecht kan
  • In/exclusiecriteria: dit zijn de criteria waaraan uw hond of diens tumor minimaal moet voldoen om te mogen deelnemen aan de studie
  • Contactgegevens: telefoonnummer en mailadres, site met meer gegevens over de studie

Voor meer details omtrent de studie, raden we u aan contact op te nemen met de betrokken onderzoekers via de weergegeven contactgegevens.

Selecteer tumortype
Selecteer locatie

Onze databank bevat momenteel enkel studies uit Europa. Indien u geïnteresseerd bent in informatie over klinische studies uit de Verenigde Staten, kan u deze vinden via volgende link