Achtergrondinformatie
Wat zijn klinische studies?

Naast standaardbehandelingen voor honden en mensen gediagnosticeerd met kanker, bestaan er ook klinische studies waaraan kankerpatiënten kunnen deelnemen. Klinische studies zijn studies waarbij onderzoek gebeurt naar een nieuw type behandeling voor een bepaalde aandoening. Hierbij wordt aan uw hond toegang geboden tot een nieuwe behandeling. Deze nieuwe behandelingen kunnen verschillende zaken inhouden: nieuwe geneesmiddelen, nieuwe chirurgische technieken, nieuwe bestralingsmethoden en opkomende nieuwe behandelingen zoals immunotherapie. Klinische studies zijn erg belangrijk in onderzoek aangezien zij het mogelijk maken om nieuwe behandelingen of behandelingsprocedures te evalueren bij patiënten voor wie de behandeling bedoeld is. Ze vormen de beste manier om behandelingen te vinden die mogelijks efficiënter en/of veiliger zijn dan de reeds bestaande behandelingen.

Naast klinische studies die nieuwe behandelingen aanbieden, zijn er ook die zich richten op onderzoek naar nieuwe diagnostische methoden (bv. detectie van uitzaaiingen) of die een biologisch staal vereisen om de biologie van het tumortype verder te ontrafelen.

In- en exclusiecriteria

Niet elke hond kan zomaar deelnemen aan klinische studies. Er moet immers aan enkele voorwaarden voldaan worden. Deze voorwaarden worden ook in- en exclusiecriteria genoemd en verschillen van studie tot studie. Inclusiecriteria kunnen vb een bepaald tumortype inhouden en exclusiecriteria de afwezigheid van andere aandoeningen zoals nierproblemen. Indien uw hond voldoet aan de inclusiecriteria voor de studie en u beslist uw hond te laten deelnemen, wordt uw hond van nabij opgevolgd zowel voor, tijdens als nadat de nieuwe behandeling wordt toegediend. Dit gebeurt om zowel de werkzaamheid als de veiligheid van de nieuwe behandeling te onderzoeken. Deze opvolging kan meerdere bezoeken, bloedafnames, radiografieën enzomeer inhouden en dus bezoeken aan de instelling betekenen waar uw hond deze nieuwe behandeling ontvangt.

Voordelen

Er zijn meerdere voordelen verbonden aan deelname aan klinische studies:

  • Onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker maakt toegang tot de nieuwste behandelingen mogelijk. Uw hond krijgt de mogelijkheid om een nieuwe behandeling te ontvangen die op dat moment (nog) niet beschikbaar is en mogelijks dezelfde of betere resultaten kan opleveren dan de standaardbehandeling voor dat tumortype.
  • Wanneer bestaande behandelingen niet of onvoldoende werken of de impact ervan te hoog is, kunnen deze honden via deelname aan klinische studies een bijkomende kans op genezing krijgen.
  • De kosten van standaardbehandelingen kunnen hoog oplopen en dit is niet altijd financieel haalbaar. Klinische studies worden echter meestal gratis aangeboden.
  • U en uw hond kunnen bijdragen aan onderzoek dat potentieel dieren en/of mensen in de toekomst kan helpen.
Nadelen

Er zijn mogelijks ook enkele nadelen verbonden aan deelname aan klinische studies:

  • Men kan niet op voorhand weten of de nieuwe behandeling het meest efficiënte is voor uw hond aangezien er nog onderzoek naar moet gebeuren. Uw dierenarts zal steeds de mogelijke standaardbehandelingen voor uw hond met u overlopen.
  • Nieuwe geneesmiddelen kunnen onverwachte bijwerkingen vertonen en men kan dus ernstige bijwerkingen niet uitsluiten.
  • De onderzoeken die dienen te gebeuren om te bepalen of uw hond voldoet aan de inclusiecriteria kunnen uitgebreider zijn dan bij standaardbehandelingen.
  • Bijkomende bezoeken en/of diagnostiek kunnen nodig zijn als onderdeel van het studieprotocol.